Οι Εξελίξεις στην Ελλάδα - Ειδήσεις τελευταία νέα και επικαιρότητα

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην δημοτικού σύμβουλου Νίκου Ψυχογιού

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, που συνήλθε σήμερα ημέρα Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00, σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 11356/27-9-2018 έγγραφης πρόσκλησης, εισήχθη ως θέμα της ημερήσιας διάταξης η έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην δημοτικού σύμβουλου Νίκου Ψυχογιού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το άγγελμα του αιφνίδιου θανάτου του πρώην δημοτικού σύμβουλου Νίκου Ψυχογιού.
2. Την προσωπικότητα, το ήθος και την προσφορά του εκλιπόντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και οδύνη για το θάνατο του.
2. Εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
3.Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβούλιου στην εξόδιο ακολουθία.
4. Το παρόν ψήφισμα, να επιδοθεί στην οικογένειά του και να δημοσιευτεί στον Τοπικό Τύπο.

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης Ο Πρόεδρος Δ.Σ